Radomskie Centrum Rodziny to nowoczesna placówka oferująca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz konsultacje u specjalistów (kardiolog, ultrasonografista, chirurg onkologiczny, pediatra, ortopeda) odpłatnie.

Radomskie Centrum Rodziny ściśle współpracuje z Radomskim Centrum Onkologii oraz Centrum Gamma Knife

Radomskie Centrum Rodziny posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie Lekarza Rodzinnego, Pielęgniarki Rodzinnej oraz Położnej