MISJA Klinik Neuroradiochirurgii sp. z o.o. „Każdy pacjent jest dla nas ważny. Jesteśmy po to, by pomagać chorym”.

 

Radomskie Centrum Rodziny to uruchomiona w styczniu 2022 roku nowoczesna placówka oferująca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz konsultacje u specjalistów (kardiolog, ultrasonografista, chirurg onkologiczny, pediatra) odpłatnie.

Nasz stale powiększający się zespół lekarski otoczy opieką zarówno najmłodszych pacjentów, jak i osób dorosłych. Oferujemy badania min: w zakresie: USG, EKG, Echo serca, spirometrii i inne opierając się również na bazie diagnostycznej Radomskiego Centrum Onkologii. W naszym Centrum Medycznym również jesteśmy przygotowani do wykonywania drobnych zabiegów ambulatoryjnych z zakresu m.in. chirurgii, urologii.
Doświadczenie i wiedza personelu medycznego gwarantuje świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, a umiejętność tworzenia więzi z pacjentem opartej na ukierunkowaniu na potrzeby pacjenta, empatii i życzliwej atmosferze są nieodłącznym elementem naszej misji.

Radomskie Centrum Rodziny ściśle współpracuje z Radomskim Centrum Onkologii oraz z Centrum Gamma Knife w Warszawie.
Dzięki ścisłej współpracy z Radomskim Centrum Onkologii zespół Radomskiego Centrum Rodziny zachowują tzw. „czujność onkologiczną”, która m.in. polega na angażowaniu wszelkich dostępnych metod diagnostyki i programów profilaktycznych . To lekarz pierwszego kontaktu, czyli najczęściej lekarz rodzinny jest pierwszym ogniwem łańcucha diagnostycznego chorób nowotworowych, dlatego podstawą rozpoznania jest dobra znajomość objawów chorobowych. Rocznie spośród 150 tysięcy chorych w Polsce, aż 75% na początku swojej choroby trafia na wizytę do lekarza rodzinnego. Należy podkreślić, że na etapie wczesnej diagnostyki liczy się czas i właściwe pokierowanie chorych.

Natomiast pacjenci onkologiczni z Radomskiego Centrum Onkologii mają możliwość korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez Radomskie Centrum Rodziny. Podczas takich wizyt lekarz pierwszego kontaktu zapoznaje się z historią choroby i jest wyczulony na ewentualne efekty uboczne leczenia onkologicznego. Lekarz rodzinny pełni kluczową rolę w zachowaniu czujności onkologicznej oraz uzupełnia swoimi działaniami postępowanie onkologiczne. Nawiązanie współpracy między lekarzami onkologami a lekarzami medycyny rodzinnej gwarantuje kompleksową opiekę pacjentowi onkologicznemu.
Ponadto Radomskie Centrum Rodziny dysponuje nowoczesnym laboratorium. Punkt pobrań materiałów do badań czynny jest do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.

Gabinety lekarskie zostały zaprojektowane tak, aby ich wnętrza były przyjazne i komfortowe, w pełni przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Radomskie Centrum Rodziny jest miejscem przyjaznym dziecku oraz jego rodzicom.

W trosce o wygodę i dobro naszych pacjentów Radomskie Centrum Rodziny czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 19.00. Dłuższe godziny pracy umożliwiają każdemu skorzystanie z usług specjalistycznych. Przychodnia jest dobrze skomunikowana z pozostałymi częściami miasta.

Radomskie Centrum Rodziny posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie Lekarza Rodzinnego, Pielęgniarki Rodzinnej oraz Położnej.

Zapraszamy do złożenia deklaracji z wyborem lekarza rodzinnego, pielęgniarki rodzinnej oraz położnej rodzinnej.
Jesteśmy po to, aby zaopiekować się zdrowiem Twoim i Twojej rodziny.