WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI MEDYCZNE REALIZOWANE W RADOMSKIM CENTRUM RODZINY W RADOMIU
Nazwa usługi cena
POZ (PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)
89.02 konsultacja internistyczna 160
89.02 konsultacja pediatryczna 160
89.01 Kwalifikacja do szczepienia (dorosły) 120
89.01 Kwalifikacja do szczepienia (dziecko) 120
99.3 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym_bez kosztu szczepionki 40
99.4 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom wirusowym_bez kosztu szczepionki 40
99.5 Inne szczepienia ochronne_bez kosztu szczepionki 40
Zaświadczenie o stanie zdrowia bezpłatne w ramach konsultacji specjalistycznej
Zaświadczenie do celów epidemiologicznych 100
Zamówienie Recepty (przy kontynuacji leczenia) 30
89.05 Opieka pielęgniarki lub położnej – wizyta domowa +usługa 50
97.641 Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych_bez kosztu cewnika (usługa pielęgniarska) 40
98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – usunięcie kleszcza (usługa pielęgniarska) 40
97.642 Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych_bez kosztu cewnika 60
założenie/zmiana prostego opatrunku (usługa pielęgniarska) 40
iniekcja podskórna_bez kosztu leku (usługa pielęgniarska) 40
iniekcja domięśniowa_bez kosztu leku (usługa pielęgniarska) 40
iniekcja dożylna_bez kosztu leku (usługa pielęgniarska) 40
wlew dożylny (kroplówka)_bez kosztu leku (+godzinowa stawka pracy pielęgniarki) 40
81.92 iniekcja dostawowa_bez kosztu leku (usługa pielęgniarska) 40
89.61 oznaczenie ciśnienia krwi (usługa pielęgniarska) bezpłatne
99.99909 oznaczenie poziomu glukozy – badanie glukometrem (usługa pielęgniarska) 10
98.522 Elektrokardiogram, rutynowe EKG, interpretacja z opisem 80
98.522.2 Elektrokardiogram, rutynowe EKG, bez opisu 40
89.385 Spirometria 80
89.385.2 Spirometria z testem odwracalności obturacji 120
Wykonanie szczepienia szczepionką EUVAX B 20MCG/1ML 56
Wykonanie szczepienia szczepionką GARDASIL 9 – zaw. do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5 ml z igłą 494
Wykonanie szczepienia szczepionką HEXACIMA – zaw. do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5 ml z 2 igłami ( pakiety) 188
Wykonanie szczepienia szczepionką INFANRIX HEXA – zaw. i proszek do sporz zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5ml z 2 igłami 228
Wykonanie szczepienia szczepionką INFANRIX IPV + HIB – proszek i zaw. do sporz zawiesiny do wstrzyk ampułko-strzyk po 0,5 ml z 2 igłami 147
Wykonanie szczepienia szczepionką NIMENRIX – zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5 ml z 2 igłami 207
Wykonanie szczepienia szczepionką PENTAXIM – zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5 ml z igłą 150
Wykonanie szczepienia szczepionką PREVENAR 13 – zaw. do wstrzykiwań w amp.-strzk 0,5 ml z igłą (pakiety) 283
Wykonanie szczepienia szczepionką TETANA tężcowa – roztwór do wstrzykiwań fiolka 0,5 ml 38
Wykonanie szczepienia szczepionką BEXSERO 1 dawka 0,5 ml, 1 amp.-strz. 385
Wykonanie szczepienia szczepionką FSME-IMMUN JUNIOR szczepionka 0,25 ml – 1 ampułko-strzykawka 125
Wykonanie szczepienia szczepionką VARILRIX – zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 0,5ml z igłą- ( info u producenta) 241
Wykonanie szczepienia szczepionką VAXIGRIP 50
AOS (AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA)
Poradnia Urologiczna
89.009 konsultacja urologiczna 200
Poradnia Chirurgii Ogólnej oraz Poradnia Chirurgii Onkologicznej
89.008 konsultacja chirurgiczna 200
89.008 konsultacja chirurgiczna z użyciem dermatoskopu 250
konsultacja chirurgiczna profesorska 300
89.02 konsultacja proktologiczna z rektoskopią 250
98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia 40
23.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem 100
86.054 Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem 90
86.23 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego 140
86.38 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry (TWARZ)_bez kosztu badania histopatolohgicznego 500
86.38_2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry (z innej okolicy niż twarzy)_bez kosztu badania histopatologicznego 400
86.38_3 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry (każda kolejna dodatkowa zmiana)_bez kosztu badania histopatologicznego 100
Y90W – Wycinek (hist-pat) – 1 sztuka 50
86.5 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej 150
27.51 Szycie rany wargi 90
08.81 Zszycie linijnej rany brwi 110
18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego 90
97.891 Usunięcie szwów z innej okolicy 50
97.15 Wymiana cewnika w ranie 100
97.16 Wymiana tamponu lub drenu w ranie 100
Zmiana opatrunku chirurgicznego 50
49.45 Podwiązanie hemoroidów (gumkowanie hemoroidów – metoda Barrona) 500
06.111 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy 300
06.112 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana 320
34.23 Biopsja ściany klatki piersiowej – biopsja cienkoigłowa 320
34.23 Biopsja ściany klatki piersiowej – biopsja gruboigłowa 430
40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych) – biopsja cienkoigłowa 320
40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych) – biopsja gruboigłowa 430
40.11 Biopsja układu limfatycznego – biopsja cienkoigłowa 320
40.11 Biopsja układu limfatycznego – biopsja gruboigłowa 430
41.312 Trepanobiopsja szpiku kostnego 980
60.111 Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa 1000
83.21 Biopsja tkanek miękkich biopsja cienkoigłowa 320
83.21 Biopsja tkanek miękkich – biopsja gruboigowa 430
85.112 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi – celowana 320
85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana (ze znacznikiem) 750
85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana 450
85.131 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG 2400
85.132 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna 2400
dr hab. n. med. Zbigniew Banaczek
89.001 konsultacja ginekologiczna 220
konsultacja ginekologiczna z USG (89.001 konsultacja ginekologiczna + 88.764 USG transwaginalne) 350
Porada recepturowa (kontynuacja leczenia) 50
USG ginekologiczne (bez wizyty) (88.764 USG transwaginalne) 200
USG w kierunku endometriozy z użyciem kontrastu żelowego (sonovaginografia) (88.764 USG transwaginalne) 300
USG uroginekologiczne (88.764 USG transwaginalne) 300
Monitorowanie owulacji-pierwsza wizyta cyklu 150
USG wczesnej ciąży do 10 t.c (88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej – pełna) 240
USG położnicze ciąży powyżej 10 t.c (88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej – pełna) 300
USG ciąży „genetyczne”(położnicze 3D/4D) (88.781 USG płodu) 300
Założenie pessara ginekologicznego (96.17 Wprowadzenie krążka dopochwowego) 150
67.13 Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego (dodatkowo koszt konsultacji ginekologicznej) 50
Pobranie wycinków ze sromu (71.11 Biopsja sromu) 550
Usunięcie ziarniny w pochwie (70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy) 450
Usunięcie polipa pochwy (70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy) 700
67.191 Kolposkopia 400
67.191 Kolposkopia z pobraniem wycinków i łyżeczkowaniem kanału szyjki macicy 700
Usunięcie polipa szyjki macicy (67.39 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy – inne) 700
Biopsja aspiracyjna szyjki macicy (67.11 Biopsja kanału szyjki macicy) 700
69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (niehormonalna) 450
69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (niehormonalna – IUB) 900
69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (hormonalna – Kyleena/ Mirena) 1400
97.71 Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej 150
Poradnia Neurologiczna
89.005 konsultacja neurologiczna 180
Poradnia Preluksacyjna
89.007 konsultacja preluksacyjna bez usg 120
konsultacja preluksacyjna z usg stawów biodrowych 150
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
89.007 konsultacja ortopedyczna 200
89.007 komsultacja ortopedyczna + USG jednego stawu 280
89.007 konsultacja ortopedyczna + USG dwóch stawów 360
81.92 wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł (Diprophos amp. 1 ml) 120
81.92 wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł _bez kosztu leku 100
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla dzieci
89.007 konsultacja ortopedyczna dzieci 150
89.007 komsultacja ortopedyczna dzieci + USG jednego stawu 270
89.007 konsultacja ortopedyczna dzieci + USG dwóch stawów 350
Poradnia Reumatologiczna
89.02 konsultacja reumatologiczna 150
Poradnia Nefrologiczna
89.02 konsultacja nefrologiczna 180
Poradnia Hematologiczna
89.02 konsultacja hematologiczna 250
Poradnia Kadiologiczna
89.002 konsultacja kardiologicza 160
89.002 konsultacja kardiologicza z echokardiografią 270
88.781 Echokardiografia 160
98.522 Elektrokardiogram, rutynowe EKG, interpretacja z opisem 80
Poradnia Laryngologiczna
89.004 konsultacja laryngologczna 190
Poradnia Psychologiczna
89.04 konsultacja psychologiczna (pierwszorazowa) 180
89.04 konsultacja psychologiczna (kolejna wizyta) 160
89.04 konsultacja psychologiczna (bariatria) 180
94.00 konsultacja z testem psychologicznym 300
Poradnia Żywienia
89.011 konsultacja dietetyczna 150
89.011 konsultacja dietetyczna (wizyta kontrolna) 80
jadłospis na 1 tydzień 150
jadłospis na 2 tygodnie 200
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
USG
88.717 USG ślinianek 150
88.715 USG węzłów chłonnych szyi 150
88.714 USG naczyń szyi – doppler 200
88.713 USG tarczycy i przytarczyc 150
88.732 USG piersi 180
88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej 150
88.799 USG moszny w tym jąder i najądrzy 150
88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 150
88.741 USG transrektalne gruczołu krokowego 190
88.777 USG kończyn dolnych – doppler 270
88.777 USG kończyny dolnej – doppler 215
88.775 USG tętnic narządów miąższowych – doppler 200
USG tkanek miękkich z wskazaniem okolicy 150
88.790 USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie 150
88.733 USG płuc 120
88.797 USG stawów biodrowych u niemowląt 150
88.718 USG przezciemiączkowe 160
88.793 USG kończyn górnych lub dolnych 150
88.793 USG kończyn górnych lub dolnych (2 stawy) 250
88.794 USG stawów barkowych 150
88.794 USG stawów barkowych (2 stawy) 250
88.795 USG stawów łokciowych 150
88.795 USG stawów łokciowych (2 stawy) 250
88.796 USG stawów rąk lub stawów stóp 150
88.796 USG stawów rąk lub stawów stóp (2 stawy) 250
88.781 Echokardiografia 160
88.784 Echokardiografia płodu 400
POZOSTAŁE
Kserokopia jednej strony dokumentacji medycznej 0,24
Kserokopie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 7,32
Sporządzenie kserokopii wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,22
Przesyłka pocztowa dokumentacji medycznej 12,2
BADANIA LABORATORYJNE
I HEMATOLOGIA (SYSMEX XN-550)
Morfologia krwi z rozmazem automatycznym i płytkami 14
Rozmaz krwi obwodowej (manualny) 10
Płytki krwi 14
Odczyn Biernackiego 9
II KOAGULOLOGIA (BIO-KSEL 6100)
Czas protrombinowy PT 12
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT 12
Fibrynogen 18
D-Dimery 36
III CHEMIA KLINICZNA (ROCHE COBAS c501)
Sód w surowicy 11
Potas w surowicy 11
Chlorki w surowicy 11
Albumina w surowicy 12
Białko całkowite w surowicy 11
Glukoza w surowicy 9
OGTT (75g) 2 pkt – Test obciązenia glukozą (75g 2pkt, na czczo, po 2h) 18
OGTT (75g) 3 pkt – Test obciązenia glukozą (75g 3pkt, na czczo, po1h, po 2h) 27
OGTT (75g) 2 pkt – Test obciązenia glukozą (75g 2pkt, na czczo, po 2h) + glukoza 24
OGTT (75g) 3 pkt Test obciązenia glukozą (75g 3pkt, na czczo, po1h, po 2h) + glukoza 33
Bilirubina całkowita 11
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 11
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 11
Fosfataza alkaliczna (ALP) 11
Gamma-glutamylotransferaza (GGTP) 11
Amylaza w surowicy 12
Kinaza kreatynowa (CK) 15
Kreatynina w surowicy 13
Mocznik 13
Kwas moczowy 13
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL-cholesterol, Cholesterol LDL-wyliczany, TG trójglicerydy) 38
Cholesterol całkowity 11
HDL-cholesterol 11
Trójglicerydy 13
Magnez w surowicy 11
Wapń całkowity w surowicy 11
Żelazo w surowicy 13
Fosfor nieorganiczny w surowicy 11
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 15
Białko C-reaktywne (CRP) 18
Równowaga kwasowo- zasadowa (RKZ) 30
Wapń zjonizowany 26
Białko w moczu 13
Glukoza w moczu 13
Wapń w moczu 13
Amylaza w moczu 15
IV IMMUNOCHEMIA (ROCHE COBAS e601)
Troponina T 43
Tyreotropina (TSH) 25
Wolna trijodotyronina (FT3) 25
Wolna tyroksyna (FT4) 25
PSA całkowity 35
Testosteron 28
Antygen karcinoembrionaly (CEA) 38
CA 125 38
CA 19-9 38
CA 15-3 38
Alfa-fetoproteina (AFP) 38
Gonadotropina kosmówkowa (B-HCG) 40,5
Prokalcytonina (PCT) 150
Witamina 25(OH)D Total 59
V ANALITYKA
Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu 12
Krew utajona w kale (test przesiewowy) 22
Helicobacter pylori w kale – antygen (U15) 18
Clostridiumdifficile- GDH, TOKSYNY 148

 

PAKIETY
Nazwa usługi cena regularna cena z rabatem rabat
Pakiet badań do znieczulenia przed zabiegami (MORFOLOGIA, SÓD, POTAS, INR, APTT) 60 45 25% ZNIŻKI
Pakiet badań do znieczulenia przed zabiegami – rozszerzony (MORFOLOGIA, SÓD , POTAS, INR, APTT, TSH, KREATYNINA) 96,50 67,55 30% ZNIŻKI
Pakiet badań przed zabiegami – MAKS (MORFOLOGIA, SÓD, POTAS, GLUKOZA, HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C), Czas protrombinowy PT, Czas kaolinowo-kefalinowy APTT, TSH, KREATYNINA) 107 80,25 25% ZNIŻKI
ZDRÓWKO – pakiet badań podstawowych (MORFOLOGIA, OB., GLUKOZA, SÓD, POTAS, CHOLESTEROL CAŁKOWITY, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY, BILIRUBINA CAŁKOWITA, ALT, AST, TSH, WITAMINA D3, MOCZNIK, KREATYNINA, KWAS MOCZOWY, ŻELAZO, BADANIE OGÓLNE MOCZU) 290,2 150 50% ZNIŻKI
TYGRYSEK – Pakiet badań dla dzieci (MORFOLOGIA, CRP, TSH, FT4, GLUKOZA, LAMBLIE W KALE (Giardia Lamblia antygen), BAD. KAŁU W KIERUNKU PASOŻYTÓW (jedno oznacz.), WAPŃ, FOSFORANY, ŻELAZO, FERRYTYNA, WITAMINA D3, ALP, Immunoglobulina IgE, BADANIE OGÓLNE MOCZU) 358,10 200 45% ZNIŻKI
ZDROWY MĘŻCZYZNA – pakiet badań dla mężczyzn (MORFOLOGIA, AST, ALT, CRP, GLUKOZA, CHOLESTEROL całkowity, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY, PSA całkowite, TESTOSTERON, WITAMINA D3, TSH, AMYLAZA, BILIRUBINA CAŁKOWITA, GGTP, KREATYNINA, KWAS MOCZOWY, BADANIE OGÓLNE MOCZU) 337,2 252,9 25% ZNIŻKI
ZDROWA PANI – Pakiet badań onkologcznych dla kobiet (MORFOLOGIA, OB, CEA, Ca-125, Ca15-3, Ca 19-9) 175 122,5 30% ZNIŻKI
ZDROWY PAN – pakiet badań onkologcznych dla mężczyzn (MORFOLOGIA, OB, PSA całkowity, CEA, AFP, Ca 19-9) 172 120,4 30% ZNIŻKI
ZDROWE SERDUCHO – pakiet badań kardiologicznych (MORFOLOGIA, CHOLESTEROL CAŁKOWITY, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY, SÓD, POTAS, KWAS MOCZOWY, GLUKOZA, BADANIE OGÓLNE MOCZU) 121,20 72,72 40% ZNIŻKI
ZDROWE SERDUCHO PLUS – pakiet badań kardiologicznych z konsultacją kardiologiczną (MORFOLOGIA, CHOLESTEROL CAŁKOWITY, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY, SÓD, POTAS, KWAS MOCZOWY, GLUKOZA, BADANIE OGÓLNE MOCZU) 281,2 216,72 40% ZNIŻKI NA BADANIA LABORATORYJNE, 10% ZNIŻKI NA KONSULTACJĘ
ZDROWE SERDUCHO MAX -pakiet badań kardiologicznych z konsultacją kardilogiczną i echem serca (MORFOLOGIA, CHOLESTEROL CAŁKOWITY, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY, SÓD, POTAS, KWAS MOCZOWY, GLUKOZA, BADANIE OGÓLNE MOCZU) + EKG GRATIS 391,2 315,72 40% ZNIŻKI NA BADANIA LABORATORYJNE, 10% ZNIŻKI NA KONSULTACJĘ + EKG GRATIS
FACET NA MEDAL – pakiet urologiczny (MORFOLOGIA, KREATYNINA, SÓD, POTAS, MOCZNIK, KWAS MOCZOWY, PSA całkowity (dla mężczyzn), BADANIE OGÓLNE MOCZU) 122 73,2 40% ZNIŻKI
FACET NA MEDAL PLUS – pakiet urologiczny z konsultacją urologiczną (MORFOLOGIA, KREATYNINA, SÓD, POTAS, MOCZNIK, KWAS MOCZOWY, PSA całkowity (dla mężczyzn), BADANIE OGÓLNE MOCZU) 322 253,2 40% ZNIŻKI NA BADANIA LABORATORYJNE, 10% ZNIŻKI NA KONSULTACJĘ
ZDROWA WĄTROBA – pakiet badań wątrobowych (BILIRUBINA CAŁKOWITA, ALT, AST, ALP, GGTP) 55 38,5 30% ZNIŻKI
ZDROWA WĄTROBA PLUS – pakiet badań wątrobowych rozszerzony (BILIRUBINA CAŁKOWITA, ALT, AST, ALP, GGTP, INR, Hbs antygen, HCV p/ciała) 148 103,6 30% ZNIŻKI
NIE SŁODŹ MI – pakiet badań cukrzycowych (INSULINA, GLUKOZA, HbA1C, BADANIE OGÓLNE MOCZU) 109,2 87,36 20% ZNIŻKI
ZDROWE KOŚCI – pakiet skierowany do osób z wysokim ryzykiem wystąpienia osteoporozy (WITAMINA D3, WAPŃ CAŁKOWITY, FOSFORANY, ALP) 98,6 78,88 20% ZNIŻKI
ZDROWE KOŚCI PLUS – pakiet rozszerzony skierowany do osób z wysokim ryzykiem wystąpienia osteoporozy (WITAMINA D3, WAPŃ CAŁKOWITY, FOSFORANY, ALP, PARATHORMON, KALCYTONINA) 271 216,8 20% ZNIŻKI
ZDROWA TARCZYCA – pakiet podstawowy (TSH, FT3, FT4) 75 56,25 25% ZNIŻKI
ZDROWA TARCZYCA PLUS – pakiet rozszerzony (TSH, FT3, FT4, Anty- TPO, Anty- TG, TRAb) 316,4 237,3 25% ZNIŻKI
ZDROWA MAMA – pakiet badań dla kobiet w ciąży (MOFOLOGIA, GLUKOZA, TSH, GRUPA KRWI, ŻELAZO, WR, Hbs antygen, HIV p/ciała anty, HCV p/ciała, TOXOPLAZMA GONDI p/ciała IgG, TOXOPLAZMA GONDI p/ciała IgM, RUBELLA (RÓŻYCZKA) p/ciała IgG, RUBELLA (RÓŻYCZKA) p-ciała IgM, CMV (CYTOMEGALIA) p/ciała IgG, CMV (CYTOMEGALIA) p/ciała IgM, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA (B-HCG), BADANIE OGÓLNE MOCZU) 643,6 450,52 30% ZNIŻKI
ZDROWA MAMA PLUS– pakiet badań dla kobiet w ciąży z konsultacją ginekologiczną (MOFOLOGIA, GLUKOZA, TSH, GRUPA KRWI, ŻELAZO, WR, Hbs antygen, HIV p/ciała anty, HCV p/ciała, TOXOPLAZMA GONDI p/ciała IgG, TOXOPLAZMA GONDI p/ciała IgM, RUBELLA (RÓŻYCZKA) p/ciała IgG, RUBELLA (RÓŻYCZKA) p-ciała IgM, CMV (CYTOMEGALIA) p/ciała IgG, CMV (CYTOMEGALIA) p/ciała IgM, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA (B-HCG), BADANIE OGÓLNE MOCZU) 863,6 648,52 30% ZNIŻKI NA BADANIA LABORATORYJNE, 10% ZNIŻKI NA KONSULTACJĘ
PAKIET DIETETYCZNY – zalecany przed wizytą u dietetyka (MORFOLOGIA, CHOLESTEROL CAŁKOWITY, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY, WITAMINA D3, TSH, KWAS MOCZOWY, GLUKOZA, BILIRUBINA CAŁKOWITA, ALT, AST, ALP, GGTP) 230,2 161,14 30% ZNIŻKI
PAKIET DIETETYCZNY z konsultacją dietetyczną (MORFOLOGIA, CHOLESTEROL CAŁKOWITY, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY, WITAMINA D3, TSH, KWAS MOCZOWY, GLUKOZA, BILIRUBINA CAŁKOWITA, ALT, AST, ALP, GGTP) 380,2 296,14 30% ZNIŻKI NA BADANIA LABORATORYJNE, 10% ZNIŻKI NA KONSULTACJĘ
VEGE – Pakiet badań dla wegetarian (MORFOLOGIA, GLUKOZA, SÓD, POTAS, ALBUMINA, BIAŁKO CAŁKOWITE, WAPŃ, ŻELAZO, FERRYTYNA, Witamina D3, Witamina B12, TSH, FT4) 258,6 206,88 20% ZNIŻKI
BIEGACZ – Pakiet badań dla biegacza (MORFOLOGIA, BADANIE OGÓLNE MOCZU, CHOLESTEROL CAŁKOWITY, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY, FERRYTYNA, GLUKOZA, SÓD, POTAS, MAGNEZ, ALT, AST, KINAZA KREATYNOWA (CK), NT-PROBNP) 297,3 237,84 20% ZNIŻKI
SPORT – Pakiet badań dla osób koncentrujących się na treningach siłowych i budowaniu masy mięśniowej (MORFOLOGIA, BADANIE OGÓLNE MOCZU, GLUKOZA, CHOLESTEROL CAŁKOWITY, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY, SÓD, POTAS, KREATYNINA, BIAŁKO CAŁKOWITE, KINAZA KREATYNOWA (CK), TESTOSTERON, TSH, ALT, AST, INSULINA, FERRYTYNA, Witamina D3) 349,1 261,83 25% ZNIŻKI
FIT LADY – Pakiet badań dla młodych kobiet (MORFOLOGIA, BADANIE OGÓLNE MOCZU, CHOLESTEROL CAŁKOWITY, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY, GLUKOZA, CRP, MAGNEZ, ALT, KREATYNINA, Witamina D3, Witamina B12, TSH, FERRYTYNA) 284,8 199,36 30% ZNIŻKI
BELLA – Pakiet badań dla kobiet w okresie menopauzy (MORFOLOGIA, GLUKOZA, CHOLESTEROL CAŁKOWITY, HDL, LDL, TRÓJGLICERYDY, FERRYTYNA, TSH, ESTRADIOL, Witamina D3, Witamina B12, CYNK, Ca-125, Ca 15-3) 403,4 282,38 30% ZNIŻKI