Dla kogo?

– dla osób w wieku od 35. do 65. roku życia, bez dotychczasowego rozpoznania choroby układu krążenia, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek lub rodzinnej hipercholesterolemia
– dla osób które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.
– dla osób szczególnie osoby obciążonych czynnikami ryzyka (należą do nich: nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne).

 

Realizacja:
– przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenie udzielane jest bez skierowania; na podstawie zgłoszenia do lekarza lub pielęgniarki.

 

Zasady działania programu:
– lekarz lub pielęgniarka na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, określenia współczynnika masy ciała oraz po wykonaniu badań biochemicznych dokonuje oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. W zależności od potrzeb określa dalsze postępowanie:
– ponowne badania za 5 lat,
– edukacia zdrowotna i ponowne badania za 5 lat,
– pozostawienie pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
– skierowanie na dalsze leczenie do specjalisty.

 

*Co można zyskać?
Choroby układu krążenia są poważnym zagrożeniem. Celem programu jest zmniejszenie o 20% zachorowalności i umieralności z ich powodu. Ogromną rolę ogrywa wczesne wykrywanie i edukacja dotycząca czynników ryzyka, promocja zdrowego stylu życia – rzucenia palenia, prawidłowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej.