Zapraszamy do skorzystania z usług Radomskiego Centrum Rodziny oraz składania deklaracji w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby wybrać swojego lekarza, pielęgniarkę i położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru.

Deklaracje otrzymają Państwo w Rejestracji Radomskiego Centrum Rodziny lub korzystając z linków zamieszczonych poniżej. Szanowni Państwo, przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza oraz jednej pielęgniarki i jednej położnej POZ. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ. Przed złożeniem deklaracji do Radomskiego Centrum Rodziny nie trzeba wypisywać się z poprzedniej placówki, z której Państwo korzystali w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Nie obowiązuje rejonizacja. Złożenie deklaracji jest bezpłatne.

Deklaracje wyboru:

Deklaracja wyboru lekarza – POBIERZ

Deklaracja wyboru pielęgniarki – POBIERZ

Dla kobiet:

Deklaracja wyboru położnej – POBIERZ

W imieniu niepełnoletnich, deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Z kolei noworodki do 6 miesiąca życia, nie posiadające numeru PESEL, mogą być zapisywane na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica czy innego prawnego opiekuna. Gdy dziecko ukończy 6 miesiąc życia, deklaracja ta przestanie działać. Wówczas, rodzic musi złożyć nową według standardowych procedur.

Wypełnioną deklarację najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny/opiekuna.

Deklaracje możecie Państwo złożyć również elektronicznie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, instrukcja z opisem jak wygląda proces dostępna TUTAJ

Personel medyczny na który można składać deklaracje:

Lekarz: lek. Małgorzata Sikora – lekarz rodzinny

Lekarz: lek. Katarzyna Paciejewska – pediatra

Pielęgniarka: Milena Dudela

Położna: Edyta Dziadura

Jesteśmy po to, aby zaopiekować się zdrowiem Twoim i Twojej rodziny.