Dla kogo?
– program dla dorosłych, bez wcześniej rozpoznanej gruźlicy,
– w szczególności dla osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami chorymi na gruźlicę,
– osób z grup ryzyka: bezrobotnych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z problemem alkoholowym, narkomanią, bezdomnych, bezrobotnych.
 

Realizacja:

– przez pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Dotarcie: poprzez wywiad środowiskowy lub w drodze bezpośrednich zgłoszeń osób z grup ryzyka i zainteresowanych.
 

Zasady działanie programu:

1. Ankieta i ocena wstępna stanu zagrożenia gruźlicą
2. Skierowanie na dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznej.
Ankieta: poufna. Informacje na temat warunków mieszkaniowych, ewentualnych kontaktów z osobami chorymi na gruźlicę, narażeniu na kontakt z azbestem, sadzą, smołą, spalinami, surowcami gumowymi. Informacje o ewentualnych chorobach: cukrzycy, chorobach nowotworowych, przewlekłej niewydolności nerek, chorobach krwi, paleniu papierosów, nadużywaniu alkoholu, uzależnieniu od narkotyków, odżywianiu. Informacje o dolegliwościach utrzymujących się ponad 3 tygodnie: przewlekłym kaszlu, krwiopluciu, dusznościach, osłabieniu, stanach podgorączkowych, bólu w klatce piersiowej, nocnych potach, przyjmowaniu leków osłabiających odporność (leków immunosupresyjnych, sterydach), utracie masy ciała, nawracających zakażeniach układu oddechowego
Odpowiedzi na pytania w ankiecie są podstawą oceny ryzyka zachorowania na gruźlicę. W razie podwyższonego ryzyka – pacjent jest kierowany na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie do Poradni Gruźlicy i chorób Płuc.

 

*Pamiętajmy:

gruźlica to choroba społeczna, często związana z warunkami życia, pracy i wypoczynku. Przyczyną jej rozwoju jest osłabienie sił obronnych organizmu. Do zakażenia prątkami gruźlicy dochodzi najczęściej drogą powietrzną. Jeden nieleczony zakaża w ciągu roku od 10 do 15 osób.
 

*Co można zyskać?

Dzięki wczesnemu wykryciu choroby i prawidłowemu leczeniu już po miesiącu pacjent może przestać zarażać.