Złożenie deklaracji POZ w formie elektronicznej jest najwygodniejszym sposobem na zapewnienie sobie możliwości skorzystania z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Radomskim Centrum Rodziny.

W jaki sposób tego dokonać?

Krok 1

Wchodzimy na stronę https://pacjent.gov.pl

Krok 2

W prawym górnym rogu znajduje się niebieski przycisk ZALOGUJ SIĘ, który klikamy.

Krok 3

Logujemy się do Internetowego Konta Pacjenta. W przypadku braku konta, należy takowe założyć.

Krok 4

Na pasku zakładek znajdującym się w górnej części strony, wybieramy MOJE KONTO – opcję usytuowaną maksymalnie na prawo, pod przyciskiem WYLOGUJ SIĘ.

Krok 5

Na dole pojawi się sekcja Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Klikamy na WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ.

Krok 6

Przechodzimy do sekcji Wybierz placówkę i wybieramy zgodnie z danymi przedstawionymi na obrazku.

Krok 7

Przechodzimy do sekcji Wybierz lekarza lub pielęgniarkę i wybieramy zgodnie z danymi przedstawionymi na obrazku.

Lekarz: lek. Małgorzata Sikora – lekarz rodzinny

Lekarz: lek. Katarzyna Paciejewska – pediatra

Pielęgniarka: Milena Dudela

Położna: Edyta Dziadura

Krok 8

Klikamy Podpisz deklarację i postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po podpisaniu deklaracji, możesz już korzystać z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Radomskim Centrum Rodziny!