Zasady programu:

W Radomskim Centrum Rodziny edukację w zakresie nadciśnienia tętniczego prowadzą wszystkie pielęgniarki POZ. Edukację pacjenta pod kątem żywienia w nadciśnieniu prowadzi dodatkowo dietetyk, podczas prowadzonych spotkań z zakresu promocji zdrowia. W razie potrzeby edukację przeprowadza także lekarz.
Najbardziej popularną formą realizacji edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, podczas których pielęgniarka min. omawia zasady prawidłowego pomiaru ciśnienia, oraz zasady obsługi aparatu, a także prowadzenia zeszytu samokontroli. Pacjent w ramach edukacji otrzymuje materiały edukacyjne w formie ulotek, broszur które może zabrać do domu.

Dodatkowo pacjent otrzymuje:

– dzienniczek samokontroli ciśnienia
Edukacja zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej.

Cele programu:

– pogłębienie wiedzy pacjentów dotyczących istoty choroby
– zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych
– omówienie zasad samodzielnych pomiarów ciśnienia tętniczego
– osiągnięcie wartości docelowych ciśnienia tętniczego
– zmiana trybu życia
– dieta z ograniczeniem tłuszczów nasyconych i cholesterolu

Termin edukacji:

W Radomskim Centrum Rodziny edukację w tym zakresie prowadzą pielęgniarki w gabinecie zabiegowym, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Edukacja prowadzona jest także podczas wizyt domowych w domu pacjenta.
Odbiorca: Pacjenci z rozpoznaną cukrzycą oraz ich rodziny.
W celu umówienia dogodnego terminu spotkania, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego z przychodnią, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00 pod nr telefonu: 48 377 90 20