Radomskie Centrum Rodziny udziela teleporad.

W zależności od potrzeb zgłaszającego, świadczenie może zostać udzielone przez lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ.

 

W celu skorzystania z teleporady oraz wyznaczenia terminu jej realizacji, pacjent może skontaktować się z personelem placówki poprzez:

 1. telefon: 48 377 90 20
 2. formularz kontaktowy, udostępniony na stronie:
  https://www.ekliniki.eu/eportal/#

Podczas teleporady lekarz POZ lub pielęgniarka POZ lub położna POZ dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Aktualne informacje dotyczące możliwości rejestracji znajdują się na stronie internetowej:

https://rcrradom.pl/kontakt/

Porady telefoniczne są odnotowywane w dokumentacji medycznej pacjentów.

Teleporady są udzielane w dniach

od poniedziałku do piątku w godzinach:

Nazwisko lekarza Dni i godziny:
Lek. Paweł Kowalczyk Poniedziałek 17:30-18:00
Lek. Małgorzata Sikora Czwartek 17:30-18:00
Lek. Tatiana Tlustova Wtorek 13:30-14:00
Lek. Szymańska Beata Wtorek 15:00-15:30
Lek. Paciejewska Katarzyna Środa 17:30-18:00
Lek. Jakubiak Kamila Poniedziałek 12:30-13:00

Dzięki Teleporadzie możesz:

 • skonsultować niepokojące objawy lub złe samopoczucie
 • otrzymać poradę medyczną
 • skonsultować wyniki badań
 • otrzymać e – zwolnienie lekarskie (e-ZLA)
 • otrzymać e – receptę na leki, które stale przyjmujesz w chorobie przewlekłej
 • otrzymać e – skierowanie
 • otrzymać e – zlecenie na wyroby medyczne
 • otrzymać zlecenie na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe
 • otrzymać sugestię bezpośredniej wizyty w placówce, jeśli będzie taka potrzeba

Ograniczenie możliwości wykonywania Teleporady:

 • w przypadku gdy pacjent lub jego opiekun nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie Teleporady (z wyłączeniem wystawienia recepty oraz z wyłączeniem wydania zaświadczenia)
 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę, położną POZ wskazanych w deklaracji wyboru
 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów
 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej
 • dzieciom do 6 r.ż. poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

Jednocześnie nie ma obaw, że Teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymują sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej z lekarzem POZ.