Ankieta satysfakcji pacjenta RCR 07.2023

Ankieta satysfakcji pacjenta Radomskiego Centrum Rodziny

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości świadczonych przez naszą placówkę usług. Ankieta jest anonimowa.

3. Ocena pracy przychodni w skali od 1 do 5 (5 to najwyższa ocena)

4. Ocena pracy pielęgniarki w skali od 1 do 5 (5 to najwyższa ocena)

5. Ocena pracy położnej w skali od 1 do 5 (5 to najwyższa ocena)

6. Ocena usług świadczonych w przychodni w skali od 1 do 5 (5 to najwyższa ocena)

7. Ocena uzyskany informacji o: w skali od 1 do 5 (5 to najwyższa ocena)

8. Jak Pan/Pani ocenia jakość opieki w ramach wizyty domowej?

10. Ocena pracy lekarza w skali od 1 do 5 (5 to najwyższa ocena)

11. Możliwość uzyskania informacji o: w skali od 1 do 5 (5 to najwyższa ocena)