Zasady programu:

W Radomskim Centrum Rodziny edukację w zakresie AZS atopowe zapalenie skóry prowadzi lekarz pediatra oraz pielęgniarki POZ.

Najbardziej popularną formą realizacji edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, podczas których pediatra/pielęgniarka min. omawia:

– zasady profilaktyki

– zasady odpowiedniej higieny ciała i pielęgnacji atopowej skóry

-pielęgnacja skóry w okresie zaostrzenia objawów

– dieta w AZS

Pacjent w ramach edukacji otrzymuje materiały edukacyjne w formie ulotek, broszur, które może zabrać do domu.

Edukacja zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej.

Cele programu:

– pogłębienie wiedzy pacjentów dotyczących istoty choroby
– zmniejszenie ryzyka wystąpienia zaostrzeń choroby
– omówienie zasad higieny i pielęgnacji ciała
– zmiana diety

Termin edukacji:

W Radomskim Centrum Rodziny edukację w tym zakresie prowadzą pielęgniarki w gabinecie zabiegowym, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Edukację prowadzi także lekarz podczas wizyt pacjentów z rozpoznanym AZS.

Odbiorca:

Pacjenci z rozpoznanym AZS oraz ich rodziny.

W celu umówienia dogodnego terminu spotkania, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego z przychodnią, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00  pod nr telefonu:48 377 90 20