Radomskie Centrum Rodzinny ściśle współpracuje z Radomskim Centrum Onkologii oraz z Centrum Gamma Knife w Warszawie.
Dzięki ścisłej współpracy z Radomskim Centrum Onkologii specjaliści Radomskiego Centrum Rodzinny zachowują tzw. „czujność onkologiczną”, która m.in. polega na angażowaniu wszelkich dostępnych metod diagnostyki i programów profilaktycznych . To lekarz pierwszego kontaktu, czyli najczęściej lekarz rodzinny jest pierwszym ogniwem łańcucha diagnostycznego chorób nowotworowych, dlatego podstawą rozpoznania jest dobra znajomość objawów chorobowych. Rocznie spośród 150 tysięcy chorych w Polsce, aż 75% na początku swojej choroby trafia na wizytę do lekarza rodzinnego. Należy podkreślić, że na etapie wczesnej diagnostyki liczy się czas i właściwe pokierowanie chorych.
Natomiast pacjenci z Radomskiego Centrum Onkologii mają możliwość korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez specjalistów Radomskiego Centrum Rodzinny. Podczas takich wizyt lekarz pierwszego kontaktu zapoznaje się z historią choroby i jest wyczulony na ewentualne efekty uboczne leczenia onkologicznego. Lekarz rodzinny pełni kluczową rolę w zachowaniu czujności onkologicznej oraz uzupełnia swoimi działaniami postępowanie onkologiczne. Nawiązanie współpracy między lekarzami onkologami a lekarzami medycyny rodzinnej gwarantuje kompleksową opiekę pacjentowi onkologicznemu.

Kliknij w link i dowiedz się więcej o Radomskim Centrum Onkologii