Zasady programu:

W Radomskim Centrum Rodziny edukację w zakresie cukrzycy prowadzą wszystkie pielęgniarki POZ. Edukację pacjenta pod kątem żywienia w cukrzycy prowadzi dodatkowo dietetyk, podczas prowadzonych spotkań z zakresu promocji zdrowia. W razie potrzeby edukację przeprowadza także lekarz.
Najbardziej popularną formą realizacji edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, podczas których pielęgniarka min. uczy pacjenta wykonywania samodzielnego oznaczenia stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru, demonstruje pacjentowi prawidłowe wstrzyknięcie insuliny, omawia zasady prowadzenia dzienniczka samokontroli.
Pacjent w ramach edukacji otrzymuje materiały edukacyjne w formie ulotek, broszur które może zabrać do domu.
Dodatkowo pacjent otrzymuje:
-glukometr
-opaskę cukrzyka
– dzienniczek samokontroli
Edukacja zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej.

Cele programu:
Przygotowanie rodziny i pacjenta do życia z cukrzycą leczoną za pomocą insulinoterapii
Zapobieganie powstawaniu powikłań
Poprawa jakości życia pacjenta oraz procesu leczenia
Przygotowanie do sprawnej realizacji samokontroli i samoopieki
Dieta w chorobie cukrzycowej
Rola aktywności fizycznej w procesie leczenia
Zwiększenie psychicznej odporności i motywacji pacjenta

Termin edukacji:
W Radomskim Centrum Rodziny edukację w zakresie cukrzycy prowadzą pielęgniarki w gabinecie zabiegowym, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Edukacja prowadzona jest także podczas wizyt domowych w domu pacjenta.

Odbiorcy:
Pacjenci z cukrzycą typu 1, typu 2 i cukrzycą ciężarnych oraz ich rodziny.
W celu umówienia dogodnego terminu spotkania, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego z przychodnią, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00 pod nr telefonu: 48 377 90 20.